FR

GDPR (NL): De hier verzamelde informatie wordt alleen gebruikt als onderdeel van een vrijwillige hulp van uw kant en om contact met u op te nemen, wordt geen informatie doorgegeven aan derden of zelfs verzameld in een database. Uw informatie zal ons per e-mail bereiken.

GDPR (FR): Les informations collectées ici serviront uniquement que dans le cadre d’un aide volontaire de votre part et ce afin de vous recontacter, aucune information n’est transmise à des tiers, ni même collecté dans une base de donnée. Vos informations nous parviendront par mail.